Fotosite

De klassenraad

1. De begeleidende klassenraad

Op onze school heb je als leerling recht op een passende begeleiding. Om het contact met en de samenwerking tussen al je vakleraars te vergemakkelijken, komt er op geregelde tijdstippen een begeleidende klassenraad samen. Tijdens deze vergadering wordt informatie of toelichting over de studie van elke leerling van de klas uitgewisseld. Door de bespreking van de studieresultaten en -attitudes zoeken de leden naar een passende individuele begeleiding. De klassenraad kan een begeleidingsplan afspreken.

De klassenraad bestaat uit alle vakleraars van je klas, de directeur, de coördinator en eventueel de CLB-medewerker. Je klassenleraars zitten deze vergadering voor.

2. De delibererende klassenraad

De delibererende klassenraad bestaat ten minste uit de leraars die dit schooljaar bij je opleiding betrokken zijn, en wordt voorgezeten door de directeur of haar afgevaardigde.

Een leerkracht mag tijdens de delibererende klassenraad niet deelnemen aan de bespreking van een leerling waaraan hij privaatlessen of een schriftelijke cursus heeft gegeven of waarmee hij bloed- of aanverwant is tot en met de vierde graad.

Op het einde van het schooljaar beslist deze vergadering volledig autonoom of je al dan niet geslaagd bent, en welk oriënteringsattest en/of studiebewijs je behaalt. De delibererende klassenraad zal je ook raad geven voor je verdere studieloopbaan.


Instituut Dames van het Christelijk Onderwijs (vzw Ignatiaanse Scholen Antwerpen/vzw IgnAS)
Louiza-Marialei 5 - 2018 Antwerpen - de.dames@idco.org