Fotosite

ICT op school

Om de lessen zo goed mogelijk te ondersteunen, investeert de school elk jaar in een verregaande informatisering van onze lokalen. Computers voor gebruik door leerlingen en leerkrachten, beamers en projectoren vinden dan ook hoe langer hoe meer hun weg naar de verschillende lessen. Dit materiaal is natuurlijk niet alleen voor de leerkrachten: onze leerlingen maken ook zoveel mogelijk gebruik van computers, elektronische leerplatformen, powerpointpresentaties en het internet. Het komt hen later, in het hoger onderwijs, alleen maar ten goede. En niet alleen het kunnen gebruiken van een computer is belangrijk, maar ook het verantwoordelijk en veilig kunnen gebruik maken van het internet leren we onze leerlingen aan.

Om dit te bereiken proberen we om ICT niet enkel in de lessen informatica aan bod te laten komen, maar in alle lessen. Bovendien kunnen de leerlingen elke dag tijdens de middagpauze terecht in één van de ICT-lokalen om te surfen of taken te maken.

Natuurlijk heeft ook onze school een digitaal leerplatform. Wij werken met Schoolonline, een platform waarop al onze leerlingen kunnen inloggen, met cursusmateriaal van verschillende vakken.


Instituut Dames van het Christelijk Onderwijs (vzw Ignatiaanse Scholen Antwerpen/vzw IgnAS)
Louiza-Marialei 5 - 2018 Antwerpen - de.dames@idco.org