Fotosite

Afwezig?

Bij een onverwachte afwezigheid moet de school tijdens het eerste lesuur verwittigd worden door de ouders van de leerling. Als dat niet gebeurt, belt het secretariaat hen op.

Afwezigheden die te voorzien zijn (medische redenen, persoonlijke redenen, erkende religieuze feesten, ...) moeten minstens twee dagen van tevoren gemeld worden aan het secretariaat met een geschreven en gehandtekend bewijsstuk. De opsomming van aanvaarde redenen tot afwezigheid vind je in het volledig schoolreglement.

Wanneer een leerling door omstandigheden (zoals te laat zijn op de plaats van afspraak) niet kan deelnemen aan een uitstap, dient hij/zij onmiddellijk naar de school te gaan of de school te verwittigen. Deze leerling zal dan de hele schooldag op school opgevangen worden.

Speciale toelatingen dienen bij de directeur aangevraagd te worden. Er kan geen sprake van zijn dat een leerling toelating krijgt om afwezig te zijn om vroeger op vakantie te vertrekken of om later uit vakantie terug te keren.

Wat de reden van afwezigheid ook is, er moet voor elke afwezigheid een schriftelijk bewijs voorgelegd kunnen worden. Die wettiging moet meteen bij terugkomst in de school afgegeven worden. Als een leerling langer dan tien opeenvolgende lesdagen afwezig is, moet het attest zo snel mogelijk aan de school bezorgd worden.
Is de wettiging niet in orde, telt de afwezigheid als spijbelen. Ook een afwezigheid die gedekt wordt door een twijfelachtig attest beschouwen we als spijbelen.

Afwezigheidsbewijs wegens ziekte:
- een ondertekende verklaring van de ouder(s) voor een korte afwezigheid van 1, 2 of 3 kalenderdagen.
- een medisch attest bij 4 of meer opeenvolgende kalenderdagen, bij een vijfde korte afwezigheid, en bij afwezigheid voor of tijdens de proefwerken.

Als een leerling regelmatig zonder geldige reden afwezig is bij toetsen, kan de leerkracht onmiddellijk een inhaaltoets laten afnemen bij het terug verschijnen van de leerling. Een inhaaltoets is echter geen recht waar een leerling zich op kan beroepen.

Lees ook het volledig reglement voor verdere informatie.


Instituut Dames van het Christelijk Onderwijs (vzw Ignatiaanse Scholen Antwerpen/vzw IgnAS)
Louiza-Marialei 5 - 2018 Antwerpen - de.dames@idco.org